Adaptacja zajezdni trolejbusowej w Olsztynie

Oferta złożona przez INWEST-SERWIS została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji pn. Adaptacja zajezdni trolejbusowej w Olsztynie przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności.

Budynek wybudowany na przełomie lat 30 i 40 XX wieku zostanie poddany gruntownej modernizacji w wyniku której zyska nową funkcję, ponadto będzie spełniał najwyższe obecnie obowiązujące standardy techniczne.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn