Adaptacja pomieszczeń wysokiego i niskiego parteru

Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis został wybrany na Generalnego Wykonawcę  adaptacji pomieszczeń wysokiego i niskiego parteru w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 70 w Olsztynie. Złożona oferta okazała się najlepszą z pośród 12 przedłożonych w przedmiotowym postępowaniu. Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in.: branże budowlaną, sanitarną oraz elektryczną i teletechniczną.  Termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2016r.

szkoa-retusz

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn