Areszt Śledczy w Szczytnie

4 marca 2013 roku INWEST-SERWIS złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu publicznym na przebudowę bloku żywieniowego w Areszcie Śledczym w Szczytnie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowanie pomieszczeń istniejącego na I piętrze bloku żywieniowego wraz z montażem wyposażenia, nadbudowa budynku o poddasze użytkowe i  szyb windowy oraz wyposażenie kompleksu w instalacje sanitarno-elektryczne. Prace rozpoczęły się 1 kwietnia i potrwają do 15 listopada 2013 roku.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn