Biblioteka Multimedialna PLANETA 11

Modernizacja, remont i adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Multimedialnej PLANETA 11
Inwestor: Urząd Miasta Olsztyn

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn