Budowa amfiteatru

Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS zawarł umowę której przedmiotem jest budowa amfiteatru wraz z parkiem i infrastrukturą towarzyszącą w centrum Dźwierzut. Podczas realizacji inwestycji wybudowany zostanie min. amfiteatr z infrastrukturą towarzyszącą, dwa mosty dla pieszych prowadzące przez rzekę oraz oświetlenie parku. Kontrakt zrealizowany zostanie w ciągu 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn