Budowa budynku magazynowego

W lipcu 2019 INWEST-SERWIS podpisał umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowego do przechowywania uzbrojenia z infrastrukturą techniczną, budową rampy rozładunkowej i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku magazynu nr 20 w Składzie Szeroki Bór”.

Kontrakt realizowany jest na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, wartość prac wynosi ponad 6 mln zł, a termin realizacji określono na 398 dni.

W zakres prac wchodzi wykonanie robót rozbiórkowych starego obiektu oraz budowa nowego budynku o powierzchni około 1000 m2 i kubaturze 9000 m3 w systemie generalnego wykonawstwa.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn