Przebudowa, remont oraz modernizacja budynku szkoły w Wielbarku

Przebudowa, remont oraz modernizacja budynku szkoły w Wielbarku
Inwestor: Urząd Gminy w Wielbarku

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn