Instalacja paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w Inwest-Serwis

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w Inwest-Serwis

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczą o mocy 0,03465MW oraz kaskadę dwóch pomp ciepła powietrze-woda o mocy 0,14880MW.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Dzięki zrealizowanej inwestycji zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery, jednocześnie zwiększy się udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn