Inwest-Serwis z nowym kontraktem

W dniu 27.04.2017r. Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis podpisał umowę na budowę terminala odpraw dla autobusów na drogowym przejściu granicznym w Bezledach. Umowa swoim zakresem obejmuję m.in. budowę pawilonu (terminala) odpraw autobusów, rozbiórkę istniejących ciągów pieszych oraz jezdnych, zagospodarowanie terenów otaczających nowy budynek. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace w branżach: budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz drogowej. Planowany czas realizacji inwestycji to 6 miesięcy.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn