KWP nr 4 – Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku nr 4,
ul. Pstrowskiego 3, Olsztyn

Inwestor: Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – OBIEKT ZABYTKOWY

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn