Modernizacja budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

INWEST-SERWIS złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu o udzielenie zamówienia na Wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych w budynku nr 3 przy ul. Pstrowskiego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę i remont obiektu w tym branże: sanitarną, elektryczną, budowlaną oraz teletechniczną. Roboty zostaną zakończone do grudnia 2013 roku.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn