Modernizacja budynku nr 3 Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Modernizacja, remont i termomodernizacja budynku nr 3 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn