Przbudowa hali remontowej pojazdów kołowych

Oferta Zakładu Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS z siedzibą w Olsztynie okazała się najlepszą z 8 złożonych w postępowaniu przetargowym na Przebudowę hali remontowej pojazdów kołowych dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Bartoszycach. Czas wykonania inwestycji szacowany jest na 24 miesiące. Umowę podpisano w maju bieżącego roku w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Olsztyn. Rzeczona umowa obejmuje swoim zakresem: obsługę geodezyjną, branżę: budowlaną, teletechniczną, elektryczną,sanitarną oraz wyposażenie warsztatów.
111Bez tytułu

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn