Przebudowa budynku magazynowego na potrzeby JW w Barotszycach


Inwest-Serwis we wrześniu 2018 roku wygrał postępowanie przetargowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego nr 17 z częściowa zmianą przeznaczenia na strażnice Wojskowej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 21 WOG Elblqg i Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce – .” Prace wykonywane będą na terenie zamkniętym jednostki wojskowej.

W ramach przebudowy budynku magazynowego oraz zmiany, sposobu użytkowania części nieużytkowej na pomieszczenia strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej wykonana zostanie kompleksowa modernizacja budynku. Kontakt obejmuje prace w branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i zagospodarowania terenu. Termin wykonania zamówienia 365 dni.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn