Przebudowa budynku warsztatowego pojazdów i akumulatorowni

Inwest-Serwis w październiku 2017 roku wygrał postępowanie przetargowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku nr 16 – warsztatu remontu pojazdów i akumulatorowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Giżycku.” Prace wykonywane będą na terenie zamkniętym jednostki wojskowej. Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie kompleksowego remontu, przebudowy oraz termomodernizacji budynku wraz z przyległym terenem w branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i zagospodarowania terenu.

Zakończenie robót planowane jest w 2020 roku. Inwestorem jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn