Przebudowa Stacji Paliw na potrzeby Jednostki Wojskowej

17 kwietnia 2013 roku oferta INWEST-SERWIS została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zorganizowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie na realizację zadania pn. Przebudowa Stacji Paliw na potrzeby Jednostki Wojskowej w Bemowie Piskim. Prace budowlane zostaną zakończone do 31 października 2013 roku.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn