PWiK Olsztyn – Remont sali konferencyjnej

Remont sali konferencyjnej
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Olsztynie

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn