Remont budynku Nr 1 Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Oferta Zakładu Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS okazała się najlepszą z 8 złożonych w przetargu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie remontu budynku Nr 1 Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie” zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 3. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną m.in.: prace budowlane w zakresie: wykonania rozbudowy budynku, dostawy i montażu windy, dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, malowania, wykonywania tynków, posadzek. Ponadto zrealizowane zostaną roboty instalacyjne: centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, SAP, SSWiN, CCTV i sieci strukturalnych. Czas wykonania inwestycji szacowany jest na 6 miesięcy.


policja 1

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn