Remont i przebudowa Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Oferta Zakładu Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS okazała się najlepszą ze złożonych w przetargu o udzielenie zamówienia na „Remont i przebudowę pomieszczeń parteru i piętra zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1” . Przedmiotowa umowa swoim zakresem obejmuję m.in.: branżę budowlaną, teletechniczną, elektryczną i sanitarną. Szacowany czas wykonania inwestycji to 17 miesięcy.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn