Budowa słonecznej suszarni osadów pościekowych

Budowa słonecznej suszarni osadów pościekowych wraz z zagospodarowaniem terenu
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn