Umowa na budowę sali gimnastycznej w Kolnie podpisana

Gmina Kolno wybrała ofertę Inwest-Serwis jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Budowę sali gimnastycznej w Kolnie” koło Biskupca. Zamawiający przewiduje, że zadanie będzie realizowane w terminie od sierpnia 2014 r. do października 2015 r. Zakres obejmuje kompleksową budowę sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

 Podpisanie przedmiotowej umowy nastąpiło 04.08.2014 roku w siedzibie zamawiającego.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn