Wykorzystanie odnawialnej energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Olsztynie przez firmę Inwest-Serwis”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonano termomodernizację obiektu wraz zastosowaniem wysoko sprawnej rekuperacji z wymianą istniejącego źródła ciepłą na pompę gruntową solanka-woda.

Celem projektu było uzyskanie zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych związków do atmosfery poprzez zastąpienie aktualnego pieca olejowego ekologicznym i oszczędnym węzłem opartym o odnawialne źródła energii tj gruntową pompą ciepła.

Dzięki inwestycji budynek przeszedł na gospodarkę niskoemisyjną, a zrealizowane przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, poprawia jakość środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego oraz zwiększa rozwój energetyki odnawialnej.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn