Budowa ekologicznej przystani żeglarskiej

Urząd Miejski w Węgorzewie, w 2012 roku powierzył w drodze przetargu publicznego nieograniczonego  Zakładowi Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis budowę nowoczesnej Eko-mariny na północno-wschodnim brzegu Kanału Węgorzewskiego nad rzeką Węgorapą. W ramach projektu powstanie nowa przystań wraz z pomostami na 30 łodzi oraz budynki bosmanatu z wieżą obserwacyjną, pawilonem sanitarnym dla żeglarzy i turystów, pomieszczeniem mieszkalnym oraz pralnią wraz z suszarnią. Inwestycja ma na celu wspieranie nowoczesnej ochrony środowiska oraz rozwiązanie problemu z odpadami na brzegach i zbiornikach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich .

Całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł. Ponad 1,5 mln zł z tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budowa portu wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów realizowana jest zgodnie z harmonogramem, a planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2013 roku.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn