NEWS
23.07
2013
Termomodernizacja zakładu karnego w Dublinach
W wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie ścian budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Dublinach" read more

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

contact

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn