Renowacja zabytków

            W trakcie realizacji prac przy obiektach zabytkowych zatrudniamy tylko najlepszych fachowców, współpracujemy ze specjalistycznymi firmami o największym doświadczeniem. Jesteśmy świadomi wartości tkanki zabytkowej oraz częstej nieodwracalności procesu w przypadku jej zniszczenia. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i realizacji robót renowacyjnych. W swoim dorobku posiadamy zarówno odbudowę i remonty obiektów o funkcji dydaktycznej, użyteczności publicznej jak i renowacje obiektów sakralnych, ponadto z powodzeniem budowaliśmy nowe obiekty w strefie ochrony konserwatorskiej za zgodą i z uwzględnieniem wszelkich uwag urzędu konserwatorskiego.

Treść ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, że zachowanie zabytków nieruchomych leży w interesie społecznym z uwagi na wartość kulturową którą posiadają.  Realizacja prac budowlanych przy obiektach budowlanych, które wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską wymaga przede wszystkim uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych  prac od właściwego konserwatora zabytków. Dopiero następnym krokiem w procesie przygotowania inwestycji jest wystąpienie o pozwolenie na budowę.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn