Odtwarzanie historycznych metod rzemieślniczych Warmii i Mazur

Odtwarzanie historycznych i tradycyjnych metod rzemieślniczych charakterystycznych dla regionu Warmii i Mazur

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności w firmie Inwest-Serwis Sp. z o.o. poprzez odtworzenie tradycyjnych metod rzemieślniczych charakterystycznych dla regionu w branży budowlanej.
W ramach niniejszego przedsięwzięcia zakupiono maszyny i urządzenia do produkcji rzemieślniczej i przygotowania do montażu półprefabrykatów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem dziedzictwa kulturowego warmińskiego w 2023 r. w miejscowości Olsztyn.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn