Wykaz zrealizowanych obiektów

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Budynki mieszkalne
  2. Obiekty użyteczności publicznej
  3. Obiekty sportowe i rekreacyjne
  4. Obiekty przemysłowe
  5. Ochrona środowiska

L.p.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

MIEJSCE REALIZACJI

INWESTOR

DATA REALIZACJI

BUDYNKI MIESZKALNE

1

Budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Powierzchnia użytkowa: 320 m2

Kubatura: 1120 m3

Gutkowo, nr ew. działki 207/30

gmina Jonkowo

Inwestor prywatny

2011

2012

2

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Powierzchnia użytkowa: 815 m2

Kubatura:

2159 m3

Kieźliny

Inwestor prywatny

2009

3

Kompleksowa przebudowa zakładu produkcyjno-usługowego na lokale mieszkalne.

Powierzchnia użytkowa: 380 m2

Kubatura:

1100 m3

Olsztyn,

ul. Toruńska

Inwestor prywatny

2007

2008

4

Budowa domu jednorodzinnego

Powierzchnia użytkowa: 189 m2

Kubatura:

830 m3

Klebark Wielki

Gmina Purda

Inwestor prywatny

2008

5

Remont budynku mieszkalnego

obiekt zabytkowy

Powierzchnia użytkowa: 160 m2

Kubatura:

755 m3

Bałdzki Piec

Gmina Purda

Inwestor prywatny

2006

6

Budowa domu jednorodzinnego.

Powierzchnia użytkowa: 208 m2

Kubatura:

904 m3

Szczęsne

gmina Purda

Inwestor prywatny

2002

7

Budowa bomu jednorodzinnego w Giedajtach

Powierzchnia użytkowa: 180 m2

Kubatura: 845 m3

Giedajty

Gmina Jonkowo

Inwestor prywatny

2000

8

Budowa domu jednorodzinnego

Powierzchnia użytkowa: 220 m2

Kubatura:

958 m3

Klewki

Gmina Purda

Inwestor prywatny

1995

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1

Termomodernizacja budynków szkoły im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

 Szkoła Policealna im prof Zbigniewa Religi w Olsztynie    ul.Mariańska 3A

Szkoła Policealna im prof Zbigniewa Religi  2014
2 Wykonanie robót remontowych i termomodernizacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 3
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Olsztynie
ul. Partyzantów 6-8
2013-2014
3

Remont elewacji i dachu zabytkowego kościoła pw. św. Walentego i św. Rocha w Klewkach

Klewki Rzymskokatolicka Parafia pod Wezwaniem Świętego Walentego w Klewkach 2014
4  Budowa świetlicy wiejskiej w Prejłowie  Prejłowo Gmina Purda 2014
5 Przebudowa budynku administracyjnego w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Etap VI i Etap I  Olsztynul.Głowackiego 17  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2013
6  Docieplenie ścian budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Dublinach

Dubliny

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn 2013
6 Rozbudowa budynku administracyjnego w Areszcie Śledczym w Szczytnie

Szczytno

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn 2013
7  Wykonanie remontu i rewitalizacji elewacji oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku Urzędu Skarbowego w Szczytnie przy ul. Warszawskiej 5 Szczytno ul. Warszawska 5 Urząd Skarbowy w Szczytnie przy ul. Warszawskiej 5 2013

8

Rozbudowa i remont zakładu usługowego z częścią produkcyjną i magazynową wraz z zagospodarowaniem terenu.

Stawiguda

Inwestor prywatny

2012

9

Remont i renowacja elewacji zabytkowego kościoła – Diecezji Łomżyńskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego

Piątnica ul. Stawiskowska 10
18-421
Piątnica Poduchowna.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego

Piątnica ul. Stawiskowska 10 18-421 Piątnica Poduchowna.

2012

10

„Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci Nad Jeziorem w Olsztynku”

Sienkiewicza 26,
11-015 Olsztynek

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

2012

11

Budowa laboratorium Trzody Chlewnej w Bałcynach

Gospodarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Bałcynach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2

2010

2012

12

Remont i przebudowa ośrodka wypoczynkowego Cyranka w Łańsku

Łańsk gm. Purda

Inwestor prywatny

2009

2012

13

Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku Katedry Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska.
Obiekt zabytkowy

Olsztyn, Plac Łódzki 2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2

2012

14

Roboty ogólnobudowlane pomieszczeń w części parteru budynku szkoleniowego nr 3 dla potrzeb WKT na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury,
ul. Saperska 1,
10-073 Olsztyn

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Saperska 1,

10-073 Olsztyn

2011

15

Wykonanie remontu pokrycia dachu i masztu antenowego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach

obiekt zabytkowy

Powierzchnia użytkowa:

1671 m2

Kubatura:

5348 m3

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach ul. Warszawska 9

Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Olsztynie ul. Partyzantów 6-8

2011

16

Rozbudowa budynku handlowo – usługowego

Powierzchnia użytkowa:

365 m2

Kubatura:

1280 m3

Olsztyn,

ul. Stalowa 4a

ZIG. Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Stalowa 4a

2010

2011

17

Remont Sali konferencyjnej w budynku administracyjnym A

Powierzchnia użytkowa:

305 m2

Kubatura:

1008 m3

10-218 Olsztyn,
ul. Oficerska 16a

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
10-218 Olsztyn,
ul. Oficerska 16a

2011

18

Wykonanie remontu dachu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie

Powierzchnia użytkowa:

1898 m2

Kubatura:

6076 m3

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie,
ul. Wojska Polskiego 11

Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Olsztynie
ul. Partyzantów 6-8

2011

19

Wykonanie modernizacji wraz z nadbudową piętra, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku dydaktyczno – naukowego Katedry

Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Obiekt zabytkowy

Olsztyn,
ul. Prawocheńskiego 21

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2

2010

2011

20

Remont obiektu usługowego oraz budowa nowego budynku handlowego z częścią biurową i socjalną

Powierzchnia użytkowa:

875 m2

Kubatura:

4072 m3

Studio OFF s.c.

ul. Stalowa 5

10-420 Olsztyn

Studio OFF s.c.

ul. Stalowa 5

10-420 Olsztyn

2009

2010

21

Remont budynku administracyjno – mieszkalnego

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany

2010

22

Modernizacja i remont budynku biurowo-usługowego z częścią magazynową.

Olsztyn

ul. Lubelska 36

KDWT S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62 – 052 Komorniki

2010

23

Modernizacja bloku 105B z przeznaczeniem na laboratorium do zakażeń eksperymentalnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie budynek nr 105B

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2

2010

24

Rozbudowa i modernizacja budynku handlowego

obiekt zabytkowy

Powierzchnia użytkowa:

294 m2

Kubatura:

1058 m3

Klebark Wielki

Inwestor prywatny

2010

25

Przebudowa i remont budynku kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia użytkowa:

623 m2

Kubatura:

3115 m3

Klewki

Gmina Purda

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLEWKI

ul. Klewki 13C,

10-687 Olsztyn

2007

2010

26

Budowa hali handlowo – usługowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Powierzchnia użytkowa:

1980 m2

Kubatura:

7956 m3

ul. Cypriana Norwida

Słupno

gm. Radzymin

BART Sp.J.

ul. Wrzeciono 10/68

01-961 Warszawa

2007

2009

27

Rozbudowa budynku biurowo-usługowego przy ulicy Kołobrzeskiej w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 38 w Olsztynie

SERVICE MAX

Urszula Żochowska

02-904 Warszawa

2009

28

Przebudowa, remont oraz modernizacja budynku szkoły

ul. Kopernika 10

WIELBARK

Urząd Gminy Wielbark

ul. Grunwaldzka 2

12-160 Wielbark

2007

2009

29

Remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 22 w Olsztynie

Olsztyn

ul. Żołnierska 26

Urząd Gminy w Olsztynie

Pl. Jana Pawła II 1

2009

30

Przebudowa oddziału chirurgii na oddział neurologii w SPZOZ w Morągu

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 14-300 Morąg ul. Dąbrowskiego 16

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. 14-300 Morąg ul. Dąbrowskiego 16

2009

31

Remont elewacji dworca kolejowego w Braniewie

obiekt zabytkowy

Braniewo

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Zientary Malewskiej 24B

10-302 Olsztyn

2008

2009

32

Przebudowa, modernizacja i remont budynku nr 29 na potrzeby Centralnego Biura Śledczego.

Obiekt zabytkowy

Kubatura:

4276 m3

ul. Pstrowskiego 3

Olsztyn

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Partyzantów 6-8

10-521 Olsztyn

2007

2008

33

Budowa i modernizacja obiektu handlowo-biurowego.

Powierzchnia użytkowa: 2255m2

Kubatura:

8178 m3

ul. Marynarki Polskiej 74

Gdańsk

ELEKTRYK

HURTOWNIA

ul. Lubelska 43a

10-410 Olsztyn

2006

2007

34

Remont dachu, przebudowa kominów i instalacji odgromowej zabytkowego budynku przy ul. Niepodległości 85 w Olsztynie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA

10-046 Olsztyn

ul. Niepodległości 85

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA

10-046 Olsztyn

ul. Niepodległości 85

2007

35

Modernizacja wraz z przebudową wnętrz oraz remont elewacji budynku Poczty Polskiej – Urząd Pocztowy 1

obiekt zabytkowy

Poczta Polska Urząd Pocztowy Olsztyn 1
ul. Pieniężnego 21

Poczta Polska

Urząd Pocztowy Olsztyn 1
Olsztyn,

ul. Pieniężnego 21

2003

2005

36

Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Multimedialnej PLANETA 11

Olsztyn, ul. Piłsudskiego 38

Urząd Gminy w Olsztynie

Pl. Jana Pawła II 1

2004

37

Roboty remontowe i wykończeniowe w Hotelu Kopernik zlokalizowanym w Olsztynie

Aleja Warszawska 37 11-041 Olsztyn

WPB SA z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Partyzantów

2003

2004

38

Termomodernizacja wieżowca biurowo-usługowego PKP w Olsztynie

Olsztyn,
Dworzec Główny

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Zientary Malewskiej 24B

10-302 Olsztyn

2004

39

Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku dawnej szkoły na obiekt hotelowy w Bałdach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Obiekt zabytkowy

Gospodarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Bałdach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2

2002

40

Wykonanie projektu oraz prac budowlanych związanych z nadbudową oraz kapitalną modernizacją budynków handlowych, usługowych i mieszkalnych

Powierzchnia użytkowa:

1200 m2

Kubatura:

3620 m3

Olsztyn

ul. Polna 19, 21

Inwestycja własna

1997

2002

41

Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu w pałacu w Klewkach –

obiekt zabytkowy

Klewki

Gmina Purda

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

10-526 Olsztyn

ul. Partyzantów 24

1998

OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

1

Zagospodarowanie parku w Jedwabnie

Jedwabno Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2 2014

2

Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego

 Węgorzewo  Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3  2013

3

Przebudowa stadionu wraz z budową budynku techniczno-socjalnego w Różanie

 Różan  Gmina Różan/Polimex-Mostostal  2013

4

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu

14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9

Urząd Miejski w Morągu 14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9

2010

2012

5

Rewitalizacja centrum Wielbarka poprzez rozbudowę i remont świetlicy oraz budowę stadionu z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną. Ponadto wykonano boisko do piłki siatkowej, oświetlone boisko treningowe oraz trybuny dla kibiców Wielbark, ul. Kopernika

Urząd Gminy Wielbark

ul. Grunwaldzka 2

12-160 Wielbark

2009

2010

6

Rewitalizacja centrum wsi Kucbork poprzez rozbudowę i remont świetlicy oraz budowę boiska oraz placu zabaw

Kucbork gm. Wielbark

Urząd Gminy Wielbark

ul. Grunwaldzka 2

12-160 Wielbark

2009

2010

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

1

Budowa magazynu do składowania reagentów i części eksploatacyjnych spalarni odpadów oczyszczalni ściaków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA przy ul. Leśnej w Olsztynie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

2013

2

Przebudowa stacji paliw dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim

Bemowo Piskie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn

2013

3

Rozbudowa i przebudowa budynków Magazynowych – budowa magazynu śruty sojowej na terenie wytwórni „Wipasz” SA

WIPASZ S.A., z siedzibą w Wadągu 9

Wytwórnia „Wipasz” SA w Krośnie

2011

2012

4

Budowa hali wraz z dostawą linii technologicznej do produkcji substratu torfowego

Gospodarstwo Szkółkarskie Mieln
gm. Olsztynek

Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

2010

5

Rozbudowa i modernizacja budynku wylęgarni piskląt indyczych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i zagospodarowaniem terenu.

Gołogóra

gm. Kętrzyn

GRELAVI S.A.

al. J.Piłsudskiego 72C

10-450 Olsztyn

tel. (089) 534 68 68

2008

2009

6

Budowa hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym.

Warkały 20d

gm. Jonkowo

Przedsiębiorstwo Gratunik

kol. Likusy 13

11-041 Olsztyn

2008

7

Budowa stajni z częścią socjalną.

Gospodarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Bałdach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2

2008

8

Przebudowa obiektu inwentarskiego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym

Borzymin

gm. RYPIN

PPUH TREKUSEK

Tadeusz Awiżeń

Trękusek 4B/4

11-030 PURDA

2006

2007

9

Budowa dwóch kurników wraz z częścią mieszkalną i biurowo-socjalną oraz zagospodarowaniem terenu.

Gołogóra

gm. Kętrzyn

GRELAVI S.A.

al. J.Piłsudskiego 72C

10-450 Olsztyn

tel. (089) 534 68 68

2003

2005

10

Remont i przebudowa obory chowu bydła

Gospodarstwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Bałdach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2

2003

11

Przebudowa oraz kapitalny remont budynku agrotechnicznego chowu bydła w Klewkach

Gospodarstwo Rolne Klewki

Inter Commerce Sp. z o.o. Warszawa
ul.Chrościckiego 93/105

2000

12

Budowa zakładu produkcyjnego z magazynem w Kieźlinach

Edyty Stein 18
10-371 Kieźliny

Gal-Met s.c.

Edyty Stein 18
10-371 Kieźliny

1996

13

Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowa i przebudową obiektu biurowo – usługowego

KOKER

Augustowska 23
10-900 Olsztyn

KOKER

Augustowska 23
10-900 Olsztyn

1995

OCHRONA ŚRODOWISKA

1

Budowa pompowni wody czystej w Klebarku Wielkim

Klebark Wielki

Gmina Purda

2014

2

Kanalizacja zbiorcza Jadów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borzymy, Letnisko Nowy Jadów o długości L = 22.000,00 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

Gmina Jadów

05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Gmina Jadów
05-280 Jadów,
ul. Jana Pawła II 17

2011

2012

3

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części terenu Kortowo Sady w Olsztynie – Etap III a

Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Gmina Olsztyn , pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

2012

4

Budowa hali słonecznej suszarni osadów pościekowych wraz z

zagospodarowaniem terenu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 14-260 Lubawa, ul. Toruńska 18

Ekolobud SA Suwałki ul. Przytorowa 9

2011

5

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Skolity, Dąbrówka, Kalisty o długości L = 6500 mb

Urząd Gminy w Świątkach , Świątki 87, 11-008 Świątki

Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki

2010

2011

6

Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej L = 5900 mb w miejscowości Pasławki, Chełmiec, Śmiardowo, Kinwągi

Pasławki, gm. Sępopol

Gmina Sępopol
ul. 22 Lipca 7 11-210 Sępopol

2010

2011

7

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej L = 2300 mb w miejscowości Ostre Bardo

Ostre Bardo, gm. Sępopol

Gmina Sępopol
ul. 22 Lipca 7 11-210 Sępopol

2010

8

Wykonanie wodociągu o długości 59.000 mb na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze stacją hydroforową

Gmina Dźwierzuty

Urząd Gminy w Dźwierzutach

12-120 Dźwierzuty

ul. Niepodległości 6

2010

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn