Komunikacja i ochrona środowiska

Kompleksowo realizujemy wszelkie prace ziemne, elementy uzbrojenia podziemnego (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne) oraz roboty drogowe dla osiedli mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i centrów logistycznych.

Szanujemy finanse naszych klientów. Jeżeli jest taka możliwość, proponujemy rozwiązania alternatywne mające na celu obniżenie kosztów realizacji inwestycji przy zachowaniu wymaganych parametrów użytkowych i wizualnych.

Często osoby bez odpowiedniego przeszkolenia i praktyki zawodowej nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie występują przy prowadzeniu prac ziemnych i użyciu sprzętu ciężkiego. Naszym priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa na terenie budowy. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do prowadzenia robót ziemnych m.in. koparkami, wywrotkami, szalunkami ziemnymi, pompami do odwadniania gruntu. Wszyscy pracownicy znajdujący się na placu budowy obowiązkowo, regularnie przechodzą szkolenia z bezpiecznej obsługi sprzętu oraz bhp.

Powyższe w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszej kadry inżynieryjnej gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie zleconych prac w szybki, bezpieczny i ekonomiczny sposób.

W zakresie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i ochrony środowiska wykonujemy m.in.:

 • przepompownie i tłocznie ścieków,

 • stacje hydroforowe,

 • stacje uzdatniania wody,

 • kolektory kanalizacji deszczowej,

 • sieci kanalizacji sanitarnej,

 • sieci wodociągowe,

 • przewierty sterowane,

 • sieci ciepłownicze,

 • prace ziemne (odwodnienie, wymiana gruntu, stabilizacja, wykopy, nasypy),

 • budowa i odbudowa dróg i placów o nawierzchniach bitumicznych,

 • realizacja dróg, placów, parkingów z kostki betonowej i kamiennej

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn