Historia firmy

Logo Inwest-SerwisHistoria Zakładu Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS zaczyna się w 1988 roku. Firma została założona przez mgr inż. Wojciecha Grochowskiego. Pierwotnie Przedsiębiorstwo zajmowało się świadczeniem usług w zakresie remontów i przebudowy  obiektów kubaturowych, rozbudowy hal magazynowych i produkcyjnych, budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i małych zakładów usługowych.

Kolejnym etapem rozwoju była specjalizacja w zakresie robót termo modernizacyjnych. Świadczone od 1996 roku usługi remontowo-budowlane związane z kompleksowym docieplaniem obiektów wykonujemy w oparciu o opracowane przez naszą firmę audyty energetyczne. Dynamiczny rozwój działalności INWEST-SERWIS w tym zakresie najlepiej charakteryzuje dziesięciokrotny wzrost powierzchni wykonanych dociepleń w latach 1996-2004.

Jednocześnie, pod koniec lat 90′ XX w. Zarząd firmy zdecydował się na specjalizację Przedsiębiorstwa w wykonawstwie inwestycji pozyskiwanych poprzez udział w postępowaniach publicznych realizowanych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Obecnie kompleksowo realizujemy inwestycje „pod klucz” w systemie Generalnego Wykonawstwa. Świadczona przez nas obsługa formalno-prawna przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji spotkała się z dużym zapotrzebowaniem rynku, czego potwierdzeniem jest realizacja istotnych dla regionalnej społeczności projektów, w tym także tych finansowanych z funduszy europejskich. Ważną część naszego portfela zamówień stanowią inwestycje realizowane w ramach działalność deweloperskiej i w roli inwestora zastępczego.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn