Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

INWEST-SERWIS wygrał przetarg na Rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna przy ul. Leśnej w Olsztynie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych, drogowych, zagospodarowania terenu oraz wykonanie instalacji. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 6 miesięcy od momentu przekazania placu budowy.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn