Przebudowa i remont budynku dydaktyczno-biurowego WSP w Szczytnie (etap 2 i 3)

Miło nam poinformować, że oferta złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ogłoszonym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W przedmiotowym zamówieniu     pn. „Remont i przebudowa budynku dydaktyczno-biurowego(II i III etap)” wykonane zostaną prace w branży budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt ten wchodzi w skład zespołu budynków koszarowych, który wpisany został do rejestru zabytków. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 4100 m2, a kubatura to 17160 m3. Termin realizacji inwestycji to druga połowa 2018r.

 

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn