Budowa Biblioteki Publicznej w Świątkach

W dniu 27.07.2017 Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach.

Zadanie obejmuje wykonanie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni około 1000 m2 i kubaturze ponad 4000 m3, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz wykonaniem ciągów komunikacyjnych.

Termin realizacji: 30.09.2018r.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn