Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łomży

       Miło nam poinformować, że oferta Zakładu Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łomży”.

      W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i remont obiektu szpitala w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Ponadto utworzone zostaną 3 nowe stanowiska wstępnej intensywnej terapii, profesjonalna sala obserwacyjna oraz wymienione zostaną wyeksploatowane urządzenia medyczne. Przebudowa budynku umożliwi dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łomży do aktualnych norm prawnych oraz standardów jakościowych. Prace potrwają 8 miesięcy, realizowane będą etapami w czynnym obiekcie na powierzchni ponad 1100m2. Wartość robót wynosi ponad 4.100.000 PLN.

 

 

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn