Utworzenie pakietów dla branży budowlanej

Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów

W ramach niniejszego przedsięwzięcia wprowadzono nowe pakiety usług związane z branżą budowlaną. Liderem projektu był Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis Wojciech Grochowski, natomiast Partnerem Inwest-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Goodhome Nieruchomości Szymon Grochowski.

Celem głównym projektu było zwiększenie konkurencyjności zarówno lidera projektu czyli Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis Wojciech Grochowski jak i partnerów projektu, czyli Inwest-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Goodhome Nieruchomości Szymon Grochowski poprzez wdrożenie nowych usług świadczonych wspólnie przez wszystkie podmioty.

W ramach realizacji inwestycji zostały wykonane roboty budowlane, zakupiono nowy sprzęt i urządzenia, które będą służyć do realizacji pakietów.

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn