Wsparcie firmy z powodu spadku obrotów na skutek COVID-19

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Niniejszy projekt polegał na zakupie odpowiednich maszyn oraz urządzeń do zapewnienia większego bezpieczeństwa w firmie w związku z panującą pandemią, a także do zachowania ciągłości pracy przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia w Inwest-Serwis Sp. z o.o.

Etapy realizacji projektu:

  1. Stworzenie mobilnego systemu monitoringu składającego się z kamer komunikacyjnych z stacją bazową (zdalna ocena postępu prac).
  2. Stworzenie nowych obiektów biura budowy.
  3. Osuszanie powietrza na budowie.
  4. Stworzenie mobilnego laboratorium do badania stopnia zagęszczenia gruntu.
  5. Stworzenie wirtualnego magazynu. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i urządzeniom umożliwia lepszą i wydajniejszą obsługę, realizację zamówień i kolekcjonowanie towarów.

Celem głównym projektu było polepszenie warunków do rozwoju MŚP poprzez zapewnienie większego bezpieczeństwa w firmie w związku z panującą pandemią oraz zachowanie i utrzymanie ciągłości pracy i dotychczasowego zatrudnienia przy wykorzystaniu nowych pomysłów w Spółce Inwest-Serwis.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Zakup odpowiednich maszyn i urządzeń zapewniających utrzymanie działalności gospodarczej.
  2. Utrzymanie dotychczasowej liczby osób zatrudnianych w Spółce.
  3. Wprowadzenie nowych rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej.

Beneficjent: Inwest-Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19.
Wartość ogółem: 616 994,00
Wydatki kwalifikowalne: 499 700,00
Wnioskowane dofinansowanie: 429 242,30

 

tel. (089) 527 78 19
biuro@inwest-serwis.com.pl

dane kontaktowe

Zakładu Usług Inwestycyjnych
INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski

ul. Polna 19 / 10-086 Olsztyn